Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SABAHATTİN ALİ’NİN ESERLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ
Değerler, herkese yaşanılır bir dünya meydana getiren ve bireyin topluma uyumunu sağlayan kabuller, inançlardır. Eğitim sistemi içinde yer alan ve toplumun yapısal özelliklerini yansıtan değerlerin eğitimi, ailede başlayıp sonra okullarda devam eder. Okullarda öğrenciye verilen değerler eğitimi, öncelikle yazınsal metinlerle yapılır. Yazınsal metinler içerisinde yer alan Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Sabahattin Ali’nin eserlerinin değerler eğitimindeki rolünü belirlemek üzere yapılan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. Öykü, tiyatro ve roman türünde yazılmış eserler incelenerek elde edilen bulgular tablolara ve grafiklere yansıtılmıştır. İncelemede Millî Eğitim Bakanlığının 2017’de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında yayımladığı “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” adlı değerler kullanılmıştır. Sonuç olarak Sabahattin Ali’nin eserlerinde öğretim programında yer alan on değere de az da olsa örnekler görülmüş; en çok “sevgi”, en az ise “adalet” değerinin kullanılmış olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Değerler eğitimi, Sabahattin Ali, edebiyat öğretimi.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri