Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK SİYASETİNDE KADIN TEMSİLİ: 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ İNCELEMESİ
Siyaset, erk ve iktidar, ilk toplumların oluşmasıyla birlikte ortaya çıkmış ve o günden bugüne insan ilişkilerinde ve toplum düzeninde etkili olmuş kavramlardır. Siyaset toplumsal ilişkilerde büyük ölçüde etkin ve karmaşık bir ilişkiler ağıdır ve bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı bütün bireyleri kapsayıcı bir yönü vardır. 21. Yüzyılda yükselen demokrasi söylemleri siyasi alanın ayrım yapmaksızın bütün birey ve grupları kapsaması dolayısı ile çoğulcu bir yapı içermesi gerektiğini dünya gündemine taşımıştır. Demokrasinin gereklerini yerine getirme yönünden siyasi alan incelendiğinde karşımıza çıkan ise, dünya nüfusunun yarısını oluşturmakta olan kadınların siyasetten dışlanmakta olduğu gerçeğidir. Bütün birey ve grupları kucaklaması gereken siyasetin yapmış olduğu ayrımcılıklar arasında en yüksek orana sahip ayrımcılıklardan biri cinsiyet ayrımcılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar siyasi arenada ayrımcılığa maruz kalmakta ve yeterli oranda temsil edilememe sorunu yaşamaktadır. Dünyada kadınların seçme-seçilme hakkını kazanma tarihleri incelendiğinde Türk kadınının oldukça erken bir tarihte bu hakkı elde ettiğini görmekteyiz. Ancak 2018 yılında Türk kadınının geldiği nokta incelendiğinde karşılaşılan durum, siyasette kadın temsilinde dünya ortalamalarının altında kaldığıdır. Türk siyasetinde kadın temsilinin 2018’de bulunduğu noktanın tespit edilmeye çalışılacağı bu araştırmada, yakın zamanda yapılan Haziran- Kasım 2015 ve Haziran 2018 seçimlerinin karşılaştırması yapılarak Türk siyasetinde kadınların siyasi temsilinin bir analizi yapılmaya çalışılacaktır.

Keywords
Siyasi katılım ve kadın, Toplumsal cinsiyet ve siyaset, Kadın ve Siyaset, 24 Haziran 2018 Seçimleri.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri