Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINA YANSIMASI: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın temel amacı, okul öncesi çağdaş yaklaşımlarının okul öncesi eğitim programına yansıması: öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayalıdır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Bitlis iline bağlı merkez ve Tatvan ilçesi, Siirt ve Van ili merkez ilçelerine bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri; örneklemi ise bu eğitim kurumlarında tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen anasınıfı ve anaokulu öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak Koç Akran (2017) tarafından geliştirilen uzman görüşüne başvurulan ve bu görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapılan 30 maddelik “Çağdaş Yaklaşımların Okul Öncesi Eğitim Programına Yansıması Anketi” uygulanmıştır. Verilerin analizinde cinsiyet ile ilgili olarak normal dağılımın olmadığı maddelerde Mann-Whitney U testi ve öğrenim durumu ve kıdemde ise normal dağılımın olmadığı maddelerde ise Kruskal–Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, Araştırmada öğretmenlere göre, Montessori, Reggio Emilia, High Scope gibi okul öncesi çağdaş yaklaşımları eğitim programına yansımakta, Montessori yaklaşımında gözlemlere yer verilmekte, Reggio yaklaşımında öğrenciler özgür bırakılmakta, High Scope yaklaşımında ise öğrenciler zihinsel yapılarını sürekli kullanmaktadır. Araştırmada Montessori ve Reggio Emilia gibi okul öncesi çağdaş yaklaşımların eğitim programına daha çok yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Eğitim, Okul, Okul Öncesi, Çağdaş Yaklaşım.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri