Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN SANATSAL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE MÜZEDE YAPILAN EĞİTİMLERİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Araştırmanın amacı; kültürel miras bilincinin oluşturulmasında önemli merkezlerden biri olan müzelerin, sanat eğitimi veren enstitülerin lisansüstü programlarında eğitim gören öğrencilerin araştırma ve uygulama faaliyetlerinde sanatsal becerilerinin gelişimine olan katkısının araştırılmasıdır. Erzurum Etnografya Müzesi ve bu müzede yer alan giysi koleksiyonu araştırmaya örneklem olarak belirlenmiştir. Bölgenin en kapsamlı müzelerinden biri olan Erzurum Etnografya Müzesi’nin birikimi, gelişen ve değişen eğitimle birlikte yeni işlevsel rolü aynı zamanda çok yönlü öğrenmeyle birlikte derslik ortamında sağlanamayan sanatsal becerilerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesinde ki etkililiği araştırmaya konu olmuştur. Araştırmada, tasarımsal süreçlerde izleme ve hayal etme yaklaşımının müze ortamında uygulandığı deney grubu ile konu merkezli tasarımsal süreçlerin derslik ortamında uygulandığı kontrol grubu arasında, sanatsal becerilerin gelişiminde anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Uygulamada deney grubu ile Erzurum Etnografya Müzesinde ders yapılırken, kontrol grubuyla da derslik ortamında ders yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2016/2017 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans programında yürütülen “Kostüm Tasarımı” dersini alan öğrencilerden oluşmuştur. Seçkisiz (random) örneklem tekniğiyle oluşturulan gruplara katılan öğrencilerin ilk tasarım ve son tasarım çalışmaları “Temel Tasarım İlkeleri” ne göre değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular ışığında araştırmanın sonuçlar kısmına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgularda, her iki grubun ilk tasarım örneklerinde anlamlı bir fark olmadığı yani benzer oldukları, deney ve kontrol grubunun ilk tasarım-son tasarım sonuçları ile deney ve kontrol grubunun son tasarımları arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, deney grubuyla müzede yapılan uygulamalı eğitimler sonucunda derslik ortamında yapılan eğitimlere oranla öğrencilerin derslik ortamında ortaya çıkaramadıkları ya da geliştiremedikleri sanatsal becerilerinin müze ortamında etkili olarak kullanabildikleri gözlemlenmiştir.

Keywords
Lisansüstü Öğrenci, Sanatsal Beceri, Müze, Eğitim.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri