Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FARKLI GRUPLARA GÖRE SPOR EĞİTİM İLİŞKİSİ
Araştırmanın amacı, farklı gruplara ait insanların sporun eğitime yaptığı etkilere ilişkin görüşlerini ve farklılıklarını ortaya çıkarmaktır Aştırmada öğrenci, öğretmen, esnaf, amatör ve profesyonel sporcu gurupları ve her guruptan 200 denek olmak üzere toplam 1000 kişiye aynı soruları içeren anket uygulan-mıştır. Deneklere sporun fonksiyonlarından sosyal gelişime, ruhsal gelişime, sorun çöz-meye, verimliliğe, eğitim aracı olarak benimsenmesine, kişilik gelişimine, akademik başarıya ve toplumsal barışa katkılarıyla ilgili görüşleri sorulmuştur. Anket çalışması Kahramanmaraş ve Ankara illerinde yapılmıştır. Bulgular hem sayısal hem de % olarak istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yeterli sayıda kadın sporcu denek bulunamadığı için, kadınlar ayrıca değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak, gurupların sporun eğitim ve sosyal yönünü ve bunların yararlarını yeterince tanımadıkları anlaşılmaktadır. Teorik açıdan katkılarıyla insan eğitiminde önemli rol oynayan sporun, pratikte aynı düzeyde yer almadığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle fonksiyonları itibariyle spor, meslek guruplarına göre farklılıklar arz etmekte, eğitime kat-kısı olduğunu söyleyenler kadar, katkısı olmadığını söyleyenler de vardır.

Keywords
Eğitim, Spor, Spor ve Eğitim, Spor Eğitim İlişkisi

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri