Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FARKLI GRUPLARA GÖRE SPOR EĞİTİM İLİŞKİSİ
Araştırmanın amacı, farklı gruplara ait insanların sporun eğitime yaptığı etkilere ilişkin görüşlerini ve farklılıklarını ortaya çıkarmaktır Aştırmada öğrenci, öğretmen, esnaf, amatör ve profesyonel sporcu gurupları ve her guruptan 200 denek olmak üzere toplam 1000 kişiye aynı soruları içeren anket uygulan-mıştır. Deneklere sporun fonksiyonlarından sosyal gelişime, ruhsal gelişime, sorun çöz-meye, verimliliğe, eğitim aracı olarak benimsenmesine, kişilik gelişimine, akademik başarıya ve toplumsal barışa katkılarıyla ilgili görüşleri sorulmuştur. Anket çalışması Kahramanmaraş ve Ankara illerinde yapılmıştır. Bulgular hem sayısal hem de % olarak istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yeterli sayıda kadın sporcu denek bulunamadığı için, kadınlar ayrıca değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak, gurupların sporun eğitim ve sosyal yönünü ve bunların yararlarını yeterince tanımadıkları anlaşılmaktadır. Teorik açıdan katkılarıyla insan eğitiminde önemli rol oynayan sporun, pratikte aynı düzeyde yer almadığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle fonksiyonları itibariyle spor, meslek guruplarına göre farklılıklar arz etmekte, eğitime kat-kısı olduğunu söyleyenler kadar, katkısı olmadığını söyleyenler de vardır.

Keywords
Eğitim, Spor, Spor ve Eğitim, Spor Eğitim İlişkisi

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri