Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ALMANCA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İNTERNETİN KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI
Bu çalışma Almanca Bölümü öğrencilerinin, yabancı dil öğrenimleri sürecinde internetten yararlanma düzeylerini ve derste internet kullanımına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma için likert tipi bir anket ölçeği uygulanmıştır. Araştırmaya 45 lisans öğrencisi katılmıştır. Katılımcılara yabancı dil öğrenim amaçlı olarak interneti ne sıklıkta ve hangi alanlarda kullandıkları, memnuniyet düzeyleri ve programdan beklentileri sorulmuştur. Elde edilen veriler frekans ve yüzde hesabıyla değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin Almanca öğrenimleri sırasında interneti yabancı bir kelimenin karşılığını bulmada sözlük amaçlı ve ödevlerini yapmada kolaylık sağladığı için kullandıkları tespit edilmiştir. İnternet ile alanlarında kendilerini geliştirmek adına hiçbir çabalarının olmadığı, derslerde internetin kullanılması konusunda istekli oldukları görülmüştür. Bu sonuçlara göre internetin bir ders aracı olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı söylenebilir. Yabancı dil öğretiminde internetten yararlanma öğrencilerin motivasyonlarını artırabilir ve başarılarını olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca öğrencilerin kendi kendine çalışma alışkanlıkları edinmesinde de rol oynayabilir.

Keywords
Yabancı dil öğretimi, internetten yararlanma, Almanca, öğrenci tutumları.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri