Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ
Bu araştırmada ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım amaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Manisa’nın Soma ilçesindeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören 454 öğrenciden oluşmuştur. Ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçlarını belirlemek amacıyla Şişman Eren (2014) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ortaokul ve lise öğrencileri kişiler arası etkileşim ve ders hazırlığı etkinliklerinde sosyal medyayı orta derecede kullanmaktadırlar. Öğrencilerin sosyal medyayı kişiler arası etkileşim amacıyla kullanma boyutunda ortaokul ve lise öğrencileri arasında fark görülmemiştir. Ancak ders hazırlığı amacıyla kullanma boyutunda lise öğrencileri, sosyal medyayı ortaokul öğrencilerinden daha fazla kullanmaktadır. Öğrencilerin sosyal medyayı kullanım amaçları cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde ortaokullarda kişiler arası etkileşim ve ders hazırlığı boyutlarının ikisinde de kızlar ve erkekler arasında bir fark görülmemiştir. Lise öğrencilerinde ise kişiler arası etkileşim boyutunda cinsiyetler arası fark olmamakla birlikte, ders hazırlığı boyutunda kız öğrenciler erkeklere göre sosyal medyayı daha yoğun kullanmaktadır.

Keywords
Sosyal medya, sosyal medya kullanım amacı, lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri,

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri