Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇÖZÜMLEME: NİLÜFER İMKB VE TOFAŞ FEN LİSELERİ ÖRNEĞİ
Okullarda yapılan mesleki rehberlik çalışmaları öncelikle bireyin kendisini tanımasına imkân sağladığı için önemlidir. Bu araştırma ile ergen, psikolojik danışman ve okul idarecilerinin okullarda yürütülen mesleki rehberlik çalışmalarına ilişkin görüşlerinin nitel çözümleme ile incelenmesi amaçlanmıştır. Her eğitim düzeyinde bulunan çocuklara birçok ülkelerde mesleki rehberlik verilmektedir. Bireyin mesleklere ve meslek seçimine özgü sorunları ele alınır. Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri içinde yer alan mesleki rehberlik çalışmaları öğrencilerin gelecekte yapmayı düşündükleri iş ve meslekleri seçmelerinde önemli bir işlev görmektedir. Bu çalışmada Fen Liselerindeki ergenlerin, psikolojik danışmanların ve okul idarecilerinin liselerde yapılan mesleki rehberlik çalışmalarına ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalışma Bursa il merkezindeki iki farklı Fen Lisesinde 6 okul yöneticisi, 2 psikolojik danışman (rehber öğretmen) ve 48 lise öğrencisinin gönüllü katılımı ile yapılmış olup, elde edilen verilere içerik çözümlemesi uygulanarak katılımcıların görüşleri temalar ve alt temalar altında gruplandırılmıştır. Sonuçlara göre; Okul yöneticileri mesleki rehberlik çalışmalarından ergenlerin sağladıkları yararları; ufuk açma, ergenlere göre ise karar verme, bilinçli meslek seçimi, meslekleri tanıma, kendini tanıma ve geleceği planlama yönünde işlevleri olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Eğitim, Mesleki Rehberlik, Fen lisesi

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri