Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AİLE İÇİNDE ERKEK ŞİDDETİNİ ÖNLEME
Bu makaleTürkiye’de aile içinde erkek şiddetini önlemeye ve durdurmaya yönelik ne tür çalışmaların yapıldığı ya da uygulanmaya çalışıldığını anlamak için alayazın taramasına başvurmuştur. Türkiye’de aile içi şiddeti önleme konusunda yazılmış makaleler, tezler ve raporlar incelenmiş ve ne tür bulguların bulunduğu sistematik olarak sunulmuştur. Pek çok araştırmacı aile içi şiddetin oluşmasına neden olan faktörler üzerine durmuştur. Bu nedenler kişisel sorun alanları, ataerkil yapılar ve klinik ve sosyal hizmet alanındaki eksiklikler olarak saptanmıştır. Böylece, ne tür konularda daha ayrıntılı ve derinlemesine çalışmalara ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. Bu alanyazın taramasına görehukuk, sağlık ve sosyal hizmetler boyutunda çok daha etkili yöntemlerin ve yasaların geliştirilmesi erkek şiddetinin durdurulması için elzemdir.Eşine şiddet uygulayan suçlu erkeklerin sistematik ve kontrollü bir şekilde uzmanlar; sosyal hizmet uzmanları, psikiyatristler ya da psikologlar önderliğinde yürütülecek olan önleme programlarının geliştirilmesi önerilmiştir.Bu makale aile içinde erkek şiddetini daha etkili önleme ve sonlandırma çalışmalarının yapılmasına öncülük edebilir. Aile içi erkek şiddetini önleme çalışmaları incelenerek hukuki açıdan eksiklikler saptanmış ve sosyal politika yapıcıların harekete geçmesini önermiştir. Bu öneriler yapılırken aile içi şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların güvenliğinin garanti altına alınmasının gerekliliği bir insan hakkı olarak altı çizilirken, suçluların etkili müdahale hizmetlerine katılımı da aile bireylerinin güvenliği için yardımcı olacaktır.

Keywords
davranış değiştirme, erkeğin kadına yönelik şiddeti, önleme programları

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri