Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİLBİLİM YÖNTEMLERİYLE YENİ GRAMER ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Dilbilim alanında yapılan çalışmalar eski Hint, Yunan ve Mısır'a kadar uzanmaktadır. Bizi tarihi bir yolculuğa çıkaran dil çalışmaları, öncelikle dilin nasıl doğduğu, kullanılan ilk dilin ne olduğu sorularıyla başlamıştır. Modern dilbilim, 20. yüzyılın ilk yarısında İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’le başlamış kabul edilmektedir. Önceki dönemlerde dil incelemeleri diğer alanların bir yan dalı olarak görülürken, 20. yüzyılda dilbilim, dilin bizzat kendisini araştırma konusu yapmak suretiyle bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve zaman zaman başka alanlarla işbirliği yaparak büyük bir gelişme göstermiştir. Saussure'le birlikte dilde anlamı ortaya çıkaran alt birimler arasındaki ilişkileri incelemek manasına gelen yapısalcı yaklaşım ilk kez kullanılmıştır. Bugün dil öğretiminde kullanılan pek çok yöntem ve tekniğin kaynağı da dilbilimdir. Birçok eğitimci, akademisyen, bu bilgileri dilbilim kaynaklarından alarak öğretmenlerin ve öğrencilerin anlayacağı biçimde pek çok alanda kullanılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada modern dilbilim yöntemleri kullanılarak yapılan gramer çalışmaları incelenmeye gayret edilecektir.

Keywords
Dilbilim, yapısalcılık, gramer çalışmaları, işlevsel yaklaşım, anlam.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri