Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİR SERÜVENİNDE BİR GEÇİCİ SAPMA OLARAK MİLLİ DUYARLILIK
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk şiirinin modernleşmesi serüveninde öncü bir rol üstlenen; daha çok bireysel temalara sahip şiirler kaleme alan ve bireyselci romantizmin Türk edebiyatı özelindeki kurucusu olarak gösterilen Abdülhak Hâmid Tarhan, dönemindeki toplumsal olaylara ve dönüşümlere sessiz kalmamış; şiirlerinde yer yer söz konusu olaylara ve dönüşümlere millî bir duyarlılık ekseninde kapı aralamıştır. Dolayısıyla, onun şiir hayatında kısmî ölçüde bir sapmanın bulunduğunu ve bu sapmanın da toplumsal/siyasal olana açıldığını dile getirebiliriz. Nitekim Meşrutiyet'in ilânından Balkan Harbi'ne; Birinci Dünya Harbi'nden Millî Mücadele'ye kadar pek çok konu onun şiirlerinin estetik düzleminde bir şekilde yer edinmiştir. Bu çalışmada; onun şiirlerindeki millî duyarlılık irdelenecek ve söz konusu duyarlılığın hangi toplumsal/siyasal zemin veya gönderme üzerinden şekillendiği araştırılacaktır.

Keywords
Millî duyarlılık, geçici sapma, Abdülhak Hâmid şiiri, toplumsal edebiyat.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri