Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KİCKBOKS ANTRENÖR ADAYLARININ KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Karar; bir hedefe ulaşabilmek için eldeki imkan ve koşullara göre mümkün olabilecek çeşitli olası eylem biçimlerinden en uygun olanı seçmeye denir. Karar verme ise, çeşitli durumlar ve olaylar karşısında seçim ve tercih yapmakla ilgili bilişsel ve davranışsal çabaların bütünüdür. Bu düşüncelerden yola çıkarak çalışmamızda, kick boks antrenörlerinin karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya; 2017 yılı Elazığ il merkezinde kick boks antrenörlük kursuna katılan 62 antrenör adayı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılım gösteren kick boks antrenör adaylarının kendilerine ait bilgileri edinmek için Kişisel Bilgi Formu ( yaş, cinsiyet, spor yapma yılı) oluşturulmuştur. Antrenör adaylarının karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinin incelenmesi için ise, Orijinali Mann ve Diğ. (1998), tarafından geliştirilmiş olan ve Deniz (2004), Türkçeye uyarlanan Melbourne Karar Verme Ölçeğini, (Melbourne Decision Making Questionary) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SSPS istatistik paket programı ile değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların yaş, cinsiyet ve spor yapma yılı değişkenlerine göre antrenör adaylarının karar verme ve karar verme stilleri puan ortalamaları sonuçları bakımından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Antrenörlerin karar vermede öz saygı düzeylerinin manidar düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Çalışmamız yapılacak benzer çalışmalarla literatür bilgi sağlaması düşüncesiyle önem arz etmektedir.

Keywords
Coach, Kickboxing, Decision Making, Sports

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri