Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PLAN ŞEMALARI AÇISINDAN GÜNÜMÜZ KONUT TİPOLOJİLERİNİN İZMİT ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Dünyada yaşanan endüstrileşme süreci ile birlikte kentler, hem nüfus hem yapılaşma olarak büyümeye başlamışlardır. Hızlı yapılaşma, plansız, kontrolsüz bir büyüme tehlikesine sahiptir. Geleneksel yerleşim düzeninden endüstrileşme sürecine geçmek, yaşam biçimini değiştirmiş, kültürel ve mimari dokuda farklılık oluşturmaya başlamıştır. Geleneksel dönemde, kullanıcı ve usta konuşarak konutlar oluşturulurken, kullanıcının bilinmediği, çoklu, seri üretimin yaygınlaştığı döneme gelinmiştir. Konut planları, geleneksel yerleşimlerde bireysel ihtiyaca, beklentilere, beğenilere cevap verebilirken, günümüzde genel beklentiler, beğeniler, moda uygulamalara sahip planlama yaklaşımları uygulanmaktadır. Geleneksel ile günümüz konut planlamaları yaşam biçimi, iş hayatı, eğitim düzeyi, kültürel beklentilerin tatmini, teknik ve teknolojik imkânlar, imar düzenlemeleri gibi nedenlerle gittikçe birbirinden farklılaşmaktadır. Bu çalışma lisansüstü dönem çalışması olan doktora tezinden üretilmiştir. Kocaeli ili İzmit merkez ilçesinde konut üretim biçimleri ve plan tipolojisinin günümüzde geldiği durum irdelenecektir. Doktora çalışmasındaki günümüz konut plan şemaları ile bugün piyasaya sunulan konut plan tipleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar, projelere eklenen sosyal ve teknik donatıların belirlenmesi değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Keywords
Konut / Tipoloji / İzmit / Geleneksel / Kültür

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri