Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PSİKOLOJİK SERMAYE, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: PROFESYONEL HİZMETLER SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırmanın temel amacı psikolojik sermayenin “öz-yeterlik”, “dayanıklılık”, “umut” ve “iyimserlik” boyutları ile örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri incelenmektir. Bunun için, çalışan devir oranlarının yüksek olduğu profesyonel hizmetler sektöründe yer alan ve Ankara’da faaliyet gösteren firmalarda çalışan 191 çalışanın katılımıyla veri elde edilmiştir. Niceliksel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma sonucunda “öz-yeterlik”, “dayanıklılık”, “umut” ve “iyimserlik” boyutları ile işten ayrılma niyeti arasında ters yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bunların arasında en güçlü korelasyon “iyimserlik” ile işten ayrılma niyeti arasında elde edilmiştir. Benzer şekilde, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasında ters yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

Keywords
Psikolojik Sermaye, Örgütsel Özdeşleşme, İşten Ayrılma Niyeti, Profesyonel Hizmetler Sektörü Çalışanları

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri