Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SUÇ EKONOMİSİ BAĞLAMINDA ORGANİZE SUÇLARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ (2012-2017
Suç ekonomisi günümüzde sıkça tartışılan çözümler üretilmesi gereken önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkelerde de bu durum önemli bir sorundur. Ekonomik suçlar, en geniş anlamıyla şahısların ya da suç örgütlerinin haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla yasa dışı yöntemlerle gerçekleştirmiş oldukları suç faaliyetlerdir. Ekonomik suçlar içerisinde Nitelikli dolandırıcılık (yatırım, sigorta, çek ve benzeri gibi dolandırıcılık suçları), Tefecilik, Şike ve teşvik primi, Hileli iflâs, Fiyatları etkileme, Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, Mal veya hizmet satımından kaçınma, Manipülasyon ayrıca Ekonomik, Ticari ve Sınaî hayatı ilgilendiren özel kanunlardaki adli cezayı gerektiren suçlar yer alır.Bu suçlardan dolayı uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede artması ve teknolojinin sağladığı imkânlar nedeniyle ülke sınırlarını aşan tekniklerin kullanılması, ülkeleri daha yoğun bir şekilde işbirliği yapmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda en fazla işbirliği gereken suçların başında, suçluların yeni işleyecekleri suçlara sermaye oluşturmasını sağlayan mali suçlar gelmektedir. Mali suçlar, küreselleşme ve gelişen teknoloji ile birlikte mücadelesi her geçen gün önem kazanan suç türlerindendir. Bu suçlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Ekonomik, ticari ve sınai hayatı ilgilendiren suç türleri, bir bütün olarak ekonomik dengeleri etkileyebilecek, büyük kitlelerin mağdur olmasına yol açabilecek suç türleridir. Ekonomik suçlar kayıt dışı ekonomiyi arttırarak devletin vergi kaybına neden olur. Özellikle ticari ve sınaî hayatımızı yakından ilgilendiren “ekonomik güvenliğimizi” tehdit eder. Ayrıca karşılıklı güven esasına dayalı olarak gerçekleşen piyasa faaliyetlerinin bozulmasına yol açarak toplumda var olan huzur ve güven ortamını bozabilmektedir. Bu çalışmada öncelikle İçişleri Bakanlığı orijinal arşiv belgeleri ve temel kaynaklar ışığında 2012-2017 yılında Organize Suçların Türkiye Ekonomisine Etkisi konusu incelenmeye çalışılacaktır.

Keywords
Suç, Ekonomi, Organize, Kaçakçılık, Dolandırıcılık

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri