Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DOĞU AKDENİZ'DE OLUŞAN YENİ ENERJİ DENKLEMİNİNİN ETKİSİNDE KIBRIS SORUNU
Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarının kesişme noktasında yer alan Doğu Akdeniz Bölgesi, aynı zamanda Orta Doğu'nun büyük bir bölümünü kontrol edecek bir noktadadır. Bu bölge son dönemde zengin hidrokarbon rezervleri ile ön plana çıkmaktadır. Doğu Akdeniz Bölgesi’nin karmaşık enerji haritası çoklu dengesizlikler ve asimetriler üzerine kurulmuştur. 1950’li yıllardan bu yana bölgede zengin hidrokarbon rezervlerinin varlığı bilinmesine rağmen 2000’li yıllara kadar teknolojik yetersizlikler ve bir takım siyasi faktörlerin etkisiyle bu rezervler yönelik her hangi bir çalışma yapılmamıştı. 2000’li yıllardan sonra, dünyada hızla artan enerji ihtiyacından dolayı bu bölgedeki hidrokarbon rezervleri ilgi odağı haline dönüşmüş, kaynakların çıkartılması ve pazarlanması hususunda önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Ancak rezervlerin önemli bir kısmının açık denizlerde yer alması uluslararası hukuk açısından bir takım tartışmalara da neden olmuştur. Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon rezervlerinin keşfi, Küresel aktörlerin bölgeye olan ilgilerinin de daha da artması bölgede tarihsel geçmişe sahip olan bir çok sorun gibi Kıbrıs sorununu da etkilemiştir. 1950’lerde uluslararası gündeme gelen Kıbrıs sorunu, bu dönemden itibaren yaşanılan birçok tarihsel gelişmeyle şekillenmiş, çözümsüzlüğünü günümüze kadar devam ettirmiştir. Kıbrıs sorunu üzerine eklemlenen Hidrokarbon keşfi ile, Rum Yönetimi’nin, Mısır ve İsrail ile birlikte adadaki Türklerin ve Türkiye’nin haklarını hiçe sayarak yapmış olduğu antlaşmalar bölgedeki siyasi sorunları daha da artırmaktadır. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile Hidrokarbon rezervlerinin keşfi ile oluşan yeni enerji denkleminde artık bir enerji sorununa dönüşen Kıbrıs sorunu irdelenecektir.

Keywords
Kıbrıs Sorunu, Hidrokarbon Keşfi, Doğu Akdeniz,

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri