Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EV ZİYARETLERİNİN MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı; ilkokul 3. sınıflarda ve ortaokul 8. sınıflarda gerçekleştirilen ev ziyareti uygulamasının sonuçlarını öğrenci ve veli görüşleriyle ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Karabük ili Yenice ilçesi Ülkü İlkokulu ve Ortaokulu 3. ve 8. sınıf öğrencileri ve velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren içinde rastgele küme örnekleme yoluyla seçilen 50 öğrenci ve 50 veli oluşturmaktadır (100 kişi). Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan anketler öğrencilere ve velilere uygulanmış ve sorulara verilen cevaplar kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS STATISTIC 22 programı üzerinden aritmetik ortalama, yüzde ve ilişkisiz örneklemler t-testi istatistikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular gruplandırılarak maddelere dönüştürülmüş, maddelerin geçerli yüzdeleri (%) yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrenci ve veli görüşlerine göre ev ziyaretlerinin öğrencilerin motivasyonları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu görülmüştür.

Keywords
Okul aile işbirliği, ev ziyareti, motivasyon

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri