Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN SOSYO-KÜLTÜREL UYUMUNUN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Turizm, farklı kültürlerden gelen işgücünü bünyesinde barındıran çok kapsamlı bir sektördür. Hizmet sektöründe yer alan turizmde hizmet kalitesinin elde edilebilmesi ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti sağlanabilmesi açısından çalışanların kültürel açıdan uyum düzeylerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Sosyo-kültürel uyuma ilişkin olarak literatürde daha önceden çalışılmış konular yer almakta olup turizm sektöründe çalışanların sosyo-kültürel uyumu ile ilgili çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın temel amacı, turizm işletmelerinde çalışan yerli ve yabancı işgörenlerin sosyo-kültürel uyum düzeylerinin demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmanın uygulama bölümünde Antalya ilinde yer alan otel işletmeleri, seyahat acentaları, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmelerinde çalışmakta olan 467 işgörene anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümü çalışanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. İkinci bölümde sosyo-kültürel uyum ölçeğine ait ifadeler yer almaktadır. İstatistiksel analizler R version 3.2.5 ve IBM SPSS Amos paket programları yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Analizler ile desteklenen teorik yapılar sonucunda, elde edilen sonuçların demografik özelliklere göre farklılıkları student’s t testi ve Tek Yönlü Varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, demografik değişkenlerden cinsiyet, yaş, medeni durum, uyruk, eğitim durumu, geldikleri alan, çalışılan tesis türü, kıdem durumu ve gelir durumuna göre sosyo-kültürel uyum ile aralarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Çalıştıkları departman ve vardiya durumuna göre ise herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Keywords
Turizm İşletmeleri, Kültür, Uyum, Sosyo-Kültürel Uyum.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri