Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


JAN SAUDEK, NAN GOLDIN VE CINDY SHERMAN’IN ÇALIŞMALARININ GÖRSEL ÜRETİM, ETİK VE SANAT AÇISINDAN İNCELENMESİ
Antik Yunan’ın ortak faaliyetlerinden biri olan Sanat’ta, Sokrates’ten bahsetmeden bırakılamaz. Sokrates’e göre güzellik ve fayda birbirinden ayrılmadan sanat etiğini bina ediyordu. Bu da bize neyin güzel olduğuna ve en temelinde güzelliğin niteliğine dair yeni tartışma alanları açıyor. Antik Yunan’da adeta idealaştıralan, tanrı mitolojileri ile mistifiye edilen çıplaklık, 20. yüzyılın rönesans görmüş geçirmiş batı toplumunda yeniden etik bir sorgulamaya tabi tutulmuş, bu makalede de ele alınan Jan Saudek gibi birçok sanatçı hapse dahi atılmıştır. 20. yüzyılda Modernizm ideasının 2. Dünya Savaşı ile birlikte yerle bir olması, sanatı arkeik Yunan’ın arketiplerinden soyutlamıştır. Fakat hemen arkasından dev dalgalar halinde dünyayı saran cinsel devrim, post-modern liberal yaklaşımlar, güçlenen feminizm ve psikanaliz Yunan arketiplerini yeniden doğurmuş, yeşertmiştir. Bu makalede ele alınan 20. yüzyıl sanatçıları, tüm bu tartışmaların merkezine, hem de fotoğraf gibi sanatsal üretime çok tartışmalı bir giriş yapan, görsel sanatların ontolojisi ve gerçeğin ne olduğuna dair bitmeyecek tartışmaların odağındaki bir medyayla ister istemez girerek üzerlerine düşünülmeye değer bir retreskopi yaratmışlardır.

Keywords
Sanat, etik, görsel, Saudek, Sherman, Goldin

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri