Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ULUSLARARASI GÖÇTE KÜLTÜREL UYUM SÜRECİ VE SOSYO KÜLTÜREL ENTEGRASYON ÜZERİNE İNCELEMELER
Ulusötecilik ve küreselleşmenin etkisiyle günümüzde farklı yönlere doğru gelişme gösteren uluslararası göç hareketlerinin pek çok ülke için önemli bir olgu haline geldiği görülmektedir. Çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen göç olayları farklı kültürlerin karşılaşmasına neden olmakta ve farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşamlarını sürdürme zorunluluğu kültürel uyum ve entegrasyona dair önemli sorunlar gündeme getirmektedir. Uluslararası göçün küreselleşme doğrultusunda kazandığı bugünkü boyutu, kültürler arası uyum ve entegrasyon konusunun önemini arttırmaktadır. Kuramsal bir analiz niteliği taşıyan bu çalışmada, çokkültürlülük kavramı ve Berry’nin kültürleşme modelinden yola çıkarak uluslararası göç olaylarına kültürel uyum ve entegrasyonun ortaya koyduğu kavramlar ile yaklaşım sağlamak ve uluslar arası göç hareketlerinde yaşanan sorunların çözümünde kültürel uyumu sağlama ve entegrasyon uygulamalarının rolü ele alınacaktır.

Keywords
Uluslararası göç, kültürleşme, entegrasyon, küreselleşme, ulusötecilik.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri