Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MUAVİYE B. SÂLİH’İN HAYATI VE HADİSÇİLİĞİ
İslam dininde Kur’an-ı Kerim’den sonra en önemli kaynak sünnettir. Bundan dolayı gerek sahâbiler gerekse ondan sonra gelen tabiîn ve tebe-i tâbiîn hadislere çok önem vermişler ve onları bize sağlam bir şekilde aktarmak için var güçleriyle gayret göstermişlerdir. Hadis ilmi açısından önemli sayılan hicrî ilk yıllarda yaşamış, hadislerin nakledilmesi ve anlaşılmasında rol oynamış olan âlimlerin hayatları son derece önemlidir. Bu nedenle ilk dönem hadisçilerin hayatlarının araştırılıp ilim dünyasına kazandırılması gerekmektedir. İslam coğrafyası fetihlerle birlikte çok kısa bir sürede hızlıca genişlemiş ve birçok ülke İslam hâkimiyetini kabul ederek Müslüman olmuştur. Endülüs’ün fethinden sonra Müslümanların orada inşa ettikleri medeniyette Şamlılar büyük rol oynamıştır. Bu Şamlılardan birisi de Muaviye b. Salih’tir. Çalışmamızda Hz. Peygamber’in hadislerinin Şam’dan Endülüs’e aktarılmasında büyük emeği olan tabiîn dönemi âlimlerinden Muaviye b. Sâlih’in hayatı ve hadis ilmindeki yeri araştırılmıştır.

Keywords
Hadis, Hadis Rivayeti, Endülüs

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri