Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YETERSİZ SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ETKİLERİ
Bireylerin sağlık davranışını belirleyen en önemli konulardan biri sağlık okuryazarlığıdır. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık okuryazarlığını; “bireylerin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, anlaması ve kullanması için gerekli olan bilişsel ve sosyal beceri kapasitesi” olarak tanımlamaktadır. Literatürde yer alan çalışmaların çoğu kesitsel tiptedir. Bu çalışmaların çoğu yetersiz sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık çıktıları, sağlık bakım maliyeti ve bireyin yaşam kalitesi ile ilgili konularda olumsuz etkisinin olduğunu göstermektedir. Yetersiz sağlık okuryazarlığı durumunda hastane/acil servise başvuru oranları artmakta, tıbbi tedaviye uyum düşmekte, reçetelerin anlaşılması ve tedaviyi düzgün alma becerisi azalmakta, yapılan tarama oranları düşmektedir. Çalışmalar yetersiz/sınırlı sağlık okuryazarlığı ile yaşlı gruptaki mortalite üzerine güçlü ilişkileri göstermektedir. Bireysel/toplumsal iyilik halinin sağlanabilmesi, sağlık ve refah düzeyinin yükseltilebilmesi için sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi çok önemlidir ve çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Bu konuda sınırlı sayıda çalışma olduğundan kanıt düzeyi yüksek çalışmalara gereksinim vardır.

Keywords
Sağlık, Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Hizmetlerine Erişilebilirlik, Sonuç Değerlendirmesi

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri