Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GECEKONDULAŞMA VE TOKİ KONUTLARININ OLUŞUM SÜRECİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER
Ülkemizde gecekondu bölgeleri, 1950'li yıllardan sonra sanayisi gelişmiş olan kentlerimizde, köylerden, kasabalardan, küçük kentlerden hızlı göçün sonucu olarak artmıştır. Son 30 – 40 yılda dünyada ve Türkiye’de gelişen neoliberal politikalar bağlamında gecekondulaşmanın önüne geçilmek istenmiş ve bu da kentsel dönüşüm projeleri adı altında gerçekleştirilmiştir. Bir devlet kurumu olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2000 yıllarla birlikte konutlaşma etkinliğini sonra derece verimli bir şekilde arttırmıştır. Öncelikli hedefi toplumun konut ihtiyacını karşılamak ve gecekondulaşmanın önüne geçmeyi sağlamaktır. Lakin dar gelirli ailelere yönelik projeler genellikle kentin çeperlerinde yapılması, gecekonduda yaşayan ailelerin yine kentin dışında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlara yerleşmesine neden olmuştur. Görünürde gecekondular kalkmıştır, ancak onların yerine yapılan TOKİ konutları birçok açıdan gecekondulara benzemektedir. Bu çalışmada son 50 yıldır bir hızlı kentleşme sorunu olarak ortaya çıkan gecekondulaşmayı, gecekondu ve konut sorununu çözmeyi hedefleyen TOKİ uygulamaları, nitelik ve nicelik açışından gecekondulaşma ve TOKİ konutları oluşum süreçleri arasındaki benzerlikler tartışılacaktır.

Keywords
Gecekondulaşma, Tokileşme, Neoliberalizm, Kentleşme

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri