Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK VE SURİYELİ EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışma, Türk ve Suriyeli ebeveynlerin okul öncesi eğitime ilişkin görüş ve beklentilerini incelemeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 220’si Türk, 190’ı Suriyeli olmak üzere 410 ebeveyn oluşturmuştur. Çalışmanın verileri kişisel bilgi formu, okul öncesi eğitim için görüş ve beklenti belirleme anketi ve açık uçlu soru formu kullanılarak toplanmıştır. Nicel verilerin analizi frekans ve yüzde hesaplamaları ile yapılırken nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Türk ve Suriyeli ebeveynlerin okul öncesi eğitime ilişkin görüşlerinin, farklı kültürel geçmişlerden ve eğitim deneyimlerinden gelmelerine rağmen çoğunlukla benzer olduğu sonucuna varılmış; ancak, okul öncesi eğitim beklentilerinde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Her iki grupta, okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini ve bu sürecin çocuğun gelecekteki eğitimi üzerinde olumlu yansımaları olacağını belirtmişlerdir.

Keywords
Okul öncesi eğitim, veli görüşleri, veli beklentileri

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri