Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FRANSA’DAKİ SARI YELEKLİLER EYLEMLERİ HABERİ ÖRNEĞİNDE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
Çeviri öncesi ve çeviri sürecinde yer alan aktörlerin kendi çıkarlarına yönelik çeviri eylemini gerçekleştirmesi çevirinin ideolojik boyutunu nitelemektedir. Bu bağlamda belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çeviriler ideolojik çeviri olarak ifade edilebilmektedir. Özellikle kamuoyu üzerinde büyük etkisi bulunan yazılı medya metinleri ve bu metinlerin çevirilerinde ideolojinin ne denli önemli olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi gündelik yaşamımızın bir parçası olan kitle iletişim araçlarından gazetelerde pek çok ideolojik unsur yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı örnek bir olay çerçevesinde gazete haberinin söylem dilini çözümleyerek, her haber metninin ideolojik bir söylem taşımayabileceğini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında haber kavramı tanımlandıktan sonra haber metnin özelliklerinden bahsedilmiştir ayrıca dış haberlerle ilgili bilgi verilerek, haber alışverişinin nasıl sağlandığı anlatılmıştır. İdeoloji kavramının tanımının ardından çeviride ideoloji konusu ele alınmıştır. Öte yandan haber metni oluşturma ve servis etme süreçlerinde yer alan aktörlerin ideolojilerinin haber metnine ve söylem düzeyine ne ölçüde yansıdıkları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Uzmanlık alan çevirileri altında ele alınan haber çevirilerine değinilerek, habercinin ve haber çevirmenlerinin haber metinlerini nasıl oluşturması gerektiği aktarılmıştır. Toplumsal hareket, ortak bir amaç için bir araya gelen insanların eylemidir yaklaşımı doğrultusunda, 2018 yılında Fransa’da meydana gelen sarı yelekliler hareketi, bir haber metni aracılığıyla Türk ve Alman yazılı basınında nasıl aktarıldığı ele alınmış ve söz konusu haberler Teun A. Van Dijk’in eleştirel söylem çözümleme yöntemi ve çerçeve metodu ile incelenmiştir. Böylelikle çeviride ideoloji konusu örnek bir olay, bu olayın haberlerinin çevirileri ve yansıtılış biçimleri ile birlikte ele alınarak irdelenmektedir.

Keywords
Çeviri ve ideoloji, Haber metinleri, Söylem çözümleme

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri