Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SANAT/SİYASET İLİŞKİSİ AÇISINDAN ESTETİK REJİMİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sanatın varolduğu günden bu yana çok çeşitli şekillerde gündeme gelen sanat/siyaset bağı, özellikle sanatın kendine içkin ontolojisinin önem kazandığı ve dışsal etki ile arasına mesafe koyduğu özerkleşme sonrasında daha anlamlı hale gelen bir tartışmayı doğurmuştur. Buna göre yeni bir estetiğin ve hatta estetik rejimin tanımlandığı görülür. Avangard hareketlerle de ilişkilendirilen ve sınıfsal çatışmalar ekseninde tanımlanan farklı özerklik kodlarının üretimi, estetik ve sanat/siyaset tartışmalarında çeşitli görüşler ortaya çıkarmıştır. Estetik rejimi olarak tanımlanmakta olan sanatın kendine içkin alanının, sanat-hayat etkileşiminden doğan tarihsel bir biçimde farklılaşması kaçınılmaz olmakla birlikte, burda sanatın kendisinin mi yoksa toplumsal örgütlenmeler ve iktidar yapılanmalarının mı belirleyici olduğu sorusu gelinen noktada özerklik tartışmalarını ve sanat hayat birlikteliği üzerinden ortaya çıkan okumaları da netleştirir. Bu çalışma sanat/siyaset merkezli dönüşümün farklı görüşlerce ne şekilde ortaya konduğunu inceleyerek estetik rejiminin günümüze değin geçirdiği dönüşümün irdelenmesi amacını taşımaktadır.

Keywords
sanat/siyaset, estetik rejimi, özerkleşme, avangard

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri