Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MACROPOLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: PANEL ANALYSIS
Bu çalışma, politik istikrarın varlığının ve şiddet/terörizm olaylarının meydana gelmemesinin doğrudan yabancı yatırım (DYY) üzerindeki önemini üç panelde araştırmaktadır. İlk (genel) panel, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 110 ekonomiyi içermekteyken; ikinci panel, 35 gelişmiş ekonomiyi; üçüncü panel ise 2002-2015 dönemi arasında 75 gelişmekte olan ekonomiyi kapsamaktadır. Çalışmada, Granger nedensellik testi, eşbütünleşme testi ve panel ARDL modeli kullanılmıştır. ARDL modelinin bulguları, gelişmiş ülkeler için olduğu kadar, genel örneklemde de, politik istikrarın var olmasının ve şiddet/terörizm olaylarının meydana gelmemesinin, DYY ile arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, Granger nedensellik testi, genel örneklemenin yanı sıra gelişmiş ülkeler için de ekonomik açıdan çift yönlü ilişkinin var olduğunu göstermektedir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerdeki sonuçlar karışık sonuçlar vermektedir. DYY ile politik istikrarın varlığı ve şiddet/terörizm olaylarının meydana gelmemesi arasında kısa dönemli ilişki ile ilgili olarak herhangi bir bulgu bulunmaz iken, uzun dönemli bir ilişki olduğu, bu çalışma kapsamında ortaya çıkmıştır.

Keywords
Makropolitik istikrar, şiddet/terörizmin meydana gelmemesi, doğrudan yabancı yatırım, panel ARDL, nedensellik

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri