Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HİKÂYESİ OLAN DEYİMLERİN DRAMA YÖNTEMİYLE ÖĞRETİLMESİ
Bu çalışmayla kültürün önemli bir parçası olan deyimlerin öğretilmesinde drama yöntemi seçilerek deyimlerin kalıcılığı ve günlük yaşamın bir parası haline getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda nicel araştırma yöntemlerinden zayıf deneysel desenler yöntemi uygulanmıştır. Seçilen deyimler bir anketle belirlenmiş ve bu deyimlerin yer aldığı 10 soruluk bir ön test, son test hazırlanmıştır. Zayıf deneysel desenler yöntemi tek grup üzerinde yapılan çalışmayı esas alır. Bu doğrultuda çalışmamız Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi drama sınıfında yapılmıştır. 10-12 yaş aralığında 20 öğrenci seçilmiş ve öğrenciler 5 haftalık bir uygulamaya geçmeden önce 10 deyimin yer aldığı ön testi cevaplamıştır. Ön test sonrası 5 haftayı kapsayan ders planı çerçevesinde deyimler drama yöntemiyle öğrencilere sunulmuş, öğrenciler sürecin bir parçası haline gelmiştir. Süreç sonunda son test ve 4 hafta aradan sonra kalıcılık testi uygulanarak seçilen yöntemin başarısı belirlenmiştir. Süreç öncesi, sırası ve sonrası elde edilen veriler tablolar halinde çalışmamızda mevcuttur. Drama yöntemi yaşamın değinme ve yüzleşme alanıdır. Bu yöntem sayesinde öğrencilerin deyimlere değindiği ve gerçek yaşamın küçük kesitini sahneledikleri için bu deyimlerle birebir yüzleştikleri gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre dramanın soyut bir anlatım unsuru olan deyimlerin öğretiminde daha kolay ve kalıcı öğrenmeyi sağladığı gözlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar esas alınarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Drama, deyim, öğrenci, yaşam, yaratıcılık.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri