Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE ÖZEL TELEVİZYON YAYINCILIĞININ SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA ETKİLERİ
Ülkemizde uzun yıllar devlet denetiminde ve tek kanal üzerinden yürütülen televizyon yayıncılığı, doksanlı yıllarda başlayan özel yayınlarla çeşitlenmeye başlamıştır. Bu çeşitlenme ile birlikte, sadece devlet kanalının gösterdiği yayınlara aşina olan Türk toplumu için yeni bir dönem başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özel televizyon yayınlarının başladığı 1990 yılından 2000’li yıllara kadar geçen on yıllık sürede, yaşanan toplumsal ve kültürel değişim sürecine televizyonun etkisini incelemektir. Elbette, bu değişimin tek faktörü televizyon değildir; toplumun değer yargıları, eğitim, çevresel faktörler gibi pek çok etken vardır. Ancak teknolojik aletler, geniş kitlelere hızlı bir şekilde ulaşabildiği için daha güçlü bir etkiye sahiptir. Literatür taramasıyla sınırlı bu çalışmada, doksanlı yılların televizyon programlarından hareketle, Türkiye’de televizyonun gündelik hayata nasıl dahil olduğu ve Türk insanının toplumsal hayatın bir parçası olarak televizyonu nasıl konumlandırdığı üzerinde durulacaktır.

Keywords
TRT, özel yayıncılık, televizyon yayıncılığı, kültürel yapı.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri