Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DEN ALMANYA’YA YAPILAN GÖÇLERİN OLUŞTURDUĞU GÖÇMEN EDEBİYATI
Göç toplumları etkileyen, değiştiren bir kavramdır. Türkiye’yi etkileyen en önemli göçlerden biri Almanya'ya yapılan işçi göçüdür. 1961 yılında başlayan işçi göçü akımıyla Almanya'ya yoğun bir Türk göçü hareketi olmuş, başlarda geçici olan bu göç yerini kalıcılığa bırakmıştır. Zamanla Türk göçmenler Almanya’da yerleşik hayata geçerek Alman toplumunu etkilemiş kendileri de göçün neden olduğu bu değişimden etkilenmiştir. Almanya’da yaşayan Türk yazarların oluşturduğu göçmen edebiyatının incelendiği bu çalışmada, 1961’den günümüze Türkiye’den Almanya’ya yapılan işçi göçünün tarihsel gelişimi üzerinde durulmuş, giriş bölümünde göç olgusu, nedenleri ve sonuçları hakkında kısaca bilgi verildikten sonra Almanya’ya yerleşen Türk göçmenlerin ve misafir işçilerin Almanya’daki sosyal yapısı incelenmiş ve Almanya’da yaşayan Türklerin dil problemlerinden bahsedilmiştir. Bu makalede Almanya’da yaşayan Türk yazarların Alman edebiyatına katkıları ve göçmen yazarların Türkçe ya da Almanca kaleme aldığı eserlerindeki kültür ve dil özelliklerinin gösterilmesi amaçlanmakta ayrıca göçmen edebiyatını oluşturan yazarların bazı eserlerinden bahsedilmektedir.

Keywords
Göç, İşçi Göçü, Misafir İşçi, Göçmen Edebiyatı

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri