Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmada sosyal bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanına ilişkin öğretmen algılarının ortaya çıkarılmasını amaçlayan nitel bir araştırmadır. Ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenleri ile 2018 Kasım ayında 920 dakikalık görüşme yapılmıştır(n=29). Veriler betimsel analize tabi tutularak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre; “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının sosyal bilgiler dersi açısında oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu öğrenme alanının öğrencilere Bilimin topluma faydası yordama, Araştırma hissi ve bilimsel merak uyandırma, Eleştirel, yenilikçi ve yaratıcı düşündürme gibi birçok kazanım sağladığı görülmüştür. Ayrıca katılımcı öğretmenlerin en çok anlatım, soru/cevap, sunuş, drama ve beyin fırtınası gibi yöntemleri kullandıkları belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin en fazla kavramların soyut ve zor oluşu, alan için ayrılan sürenin az olması ve teknolojik altyapı sorunları gibi güçlüklerle karşılaştıkları görülmüştür. Öğrencilerin konuya ilgili oldukları, bilim ve teknolojik gelişmelere merak duydukları görülmüştür. Katılımcıların en fazla yazılı değerlendirme, değerlendirme testleri ve ansal sorular kullanma gibi ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullandıkları görülmüştür.

Keywords
Sosyal Bilgiler, Bilim, Teknoloji, Öğretmen

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri