Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİYASAL İLETİŞİMDE TWİTTER’IN KULLANIMI: REFERANDUM ÖRNEĞİ (15 MART – 15 NİSAN 2017)
Türkiye'de demokratik parlamenter düzen bütün kurumlarıyla mevcut olduğundan dolayı referandum (halk oylaması) süreci bir siyasal tercih olarak gibi algılanmaktadır. Bu yüzden siyasal partiler açısından referandum süreci halkın siyasal tercihlerinin şekillenmesinde ve oy yönünde ikna edilme çalışması olarak propaganda faaliyetlerini içermektedir. Günümüzde referanduma ilişkin ilgi oluşturma, bilgi akışını sağlama ve seçmenin siyasal davranışının şekillenmesi gibi işlevsel öneme sahip çalışmalar siyasal iletişim kapsamında sosyal medyalardan yürütülmektedir. Bu çalışma siyasal partilerin kurumsal Twitter hesaplarından yürüttüğü siyasal iletişim faaliyetlerini içerik analizi ile nasıl kullandıklarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular siyasal partilerin Twitter’ı sık kullanarak siyasi paylaşım yaptıklarını, sosyal medyanın siyasal iletişim için önemli olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Çalışmanın bulguları, siyasal partilerin siyasal bilgi akışını sağlamak için Twitter’ı kullandığını, siyasal partilerin kurumsal Twitter hesaplarından yaptıkları iletilerde sıkça üzerinde durulan konuların siyasal partilerin önceliklerine işaret ettiğini göstermektedir. Çalışma, Twitter’ın siyasal iletişimle olan ilişkisini 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sürecinde bir araştırma olması bakımından önem arz etmektedir.

Keywords
Siyasal İletişim, Sosyal Medya, Twitter, 2017 Türkiye Anayasa Değişikliği,

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri