Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GERÇEKTEN KURGUYA MADUNİYET KAVRAMI: HALİDE EDİP ADIVAR ROMANLARI
Madun, Antonio Gramsci'nin literatüre kazandırdığı ve Gayatri Chakravorty Spivak'ın “Can the Subaltern Speak?” yani “Madunlar Konuşabilir mi?” makalesiyle popülerleşen ve Latince “subalternus” (sub: alt, alternus: öteki) sözcüğünden türemiş¸, günümüzde, alt-üst ikiliği bağlamında ekonomik, politik, kültürel, her türlü toplumsal yapının alt kısmında yer alanlar için kullanılan bir kavramdır. Madun kavramı birinci anlamıyla nesnel bir konumu işaret eder: cinsel, biyolojik yapı ile dinsel ve sınıfsal durumu açımlar. Madun, ikincil anlamıyla ezilmiş¸, ötekileştirilmiş bir zamanlar türlü haksızlığa uğramış olmanın diri tutulmasıyla oluşturulmuş bir kimliktir ve madun konumunu terk etmiş egemen konumuna yerleşmiş ama madun kimliğini terk etmemiş olanlar, bu kimliği çoğunlukla çıkarları için kullanırlar. Bir zaman haksızlığa uğramış ötekileşmiş olan (konumu itibariyle egemen olan) eski madun, geçmişini, geniş zaman içinde yapıyor olduğu kötülüklere gerekçe gösterir. Mutlak olan madun kimliği, vicdan bağlamında “öteki” olana karşı devreye girmez. Çünkü “öteki” olan madun, kimliğinin sahibi tarafından nesneleştirilmiştir. Madunun öfkesi, yıkıcılığı dönüştürücü değil, intikam odaklıdır. Bu ise köle-efendi ilişkisi bağlamında aynı hâkimiyet ilişkisini yeniden üretmekle sonuçlanır. Halide Edip Adıvar eserleriyle Türkiye panoraması çizer. Kurgusal karakterleri toplumun madunlaştırdığı bir sistem içinde var olan bireylerde oluşur. Bildiride sanatkârın yirmi bir (21) romanındaki kurgusal zeminden gerçeği örneklendiren karakterleri madun kavramı çerçevesinden açıklanacaktır. Sanatın ve yazın estetiğinin birleşiminde Türk romanının gerçek ile kurgu kesişiminde Halide Edip Adıvar’ın sembolleşen kişileri madun/öteki/yabancı kavramlarıyla anlamlandırılacaktır.

Keywords
Madun, öteki, kurgu, gerçek, Halide Edip Adıvar romanları

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri