Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


2018 ORTAOKUL MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
İçinde bulunduğumuz çağda bilimsel ilerleme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak modern insan gerek ana akım medya gerek sosyal medya karşısında yoğun bir ileti bombardımanına maruz kalmaktadır. Bu anlamda bireylerin sağlam bilgilere ulaşmaları zorlaşmakta doğru sonuçlara ulaşıp sağlıklı yargılara varabilmeleri her geçen gün daha da güçleşmektedir. Bu durum karşısında ortaokul düzeyinde Medya Okuryazarlığı dersi günümüz modern bireylerine eleştirel düşünmenin öğretilmesi adına oldukça önem arz etmektedir. 7. Sınıf ve üzeri düzeylerdeki örgün eğitime devam eden öğrencilere uygulanan uluslararası bir sınav olan PISA’da başarı elde edebilmek amacıyla eleştirel düşünmenin öğretilmesi açısından da Medya Okuryazarlığı dersinin değeri günden güne artmaktadır. 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde seçmeli ders olarak okutulan Medya Okuryazarlığı dersinin Öğretim Programı 2018 yılında güncellenmiş ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle dersler bu programın hedef kazanımları doğrultusunda yürütülmeye başlamıştır. Bu çalışmada 2018 Ortaokul Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı eleştirel düşünme bağlamında ele alınmış ve ikna teknikleri, propaganda yöntemleri, sorgulama becerisi gibi eleştirel düşünmenin temel unsurları bağlamında değerlendirilmiştir. Nitel araştırma deseninde planlanan çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

Keywords
Medya Okuryazarlığı, Öğretim Programı, Eleştirel Düşünme, Değerlendirme

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri