Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NEDİM DİVANI’NIN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
Şair ve yazarların söz varlığının bir dökümü olan sözlükler, dil incelemelerinde önemli bir kaynaktır. Dil bilimin bir alt dalı olan sözlük bilimin yöntemleriyle sanatçıların eserlerinde kullandıkları sözcüklere, sözcük gruplarına dair verilere ulaşırız. “Sanatçı sözlükleri” dediğimiz sözlüklerle hem sanatçıların üslûbu hem de onların yaşadıkları devrin kültürel birikimi hakkında bilgi sahibi oluruz. Sözlük bilim yöntemlerinden yararlanarak hazırladığımız bu makalede şair Nedim’in söz varlığındaki Türkçe unsurları tespit ettik. Nedim, Türkçe’ye olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşan birçok Divan şairine mukabil, şiirlerinde halkın konuştuğu Türkçe’ye yer vermiştir. Nedim’in sade dil anlayışı, bizde Divan’ında geçen Türkçe unsurlara eğilme kanaati uyandırdı. Bu çalışma ile Nedim Divanı’nda geçen Türkçe köklü/gövdeli kelimelerin anlamlarıyla beraber bir dökümü ve Türkçe söz dizimine göre kurulmuş kelime gruplarının istatistikleri verilmiştir. Buradan hareketle Nedim’in dil geleneğimiz içindeki farklılığı ortaya konmuş; Türkçe’nin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millî duyarlılığın devamı için sanatçıların söz varlığındaki Türkçe unsurların öne çıkarılması gerekliliğine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Keywords
söz varlığı, sözlük bilim, sözcük, Türkçe, Nedim

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri