Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN SANAL ORTAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların “sanal ortam”a ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla katılımcılardan sanal ortamla ilgili bir resim çizmeleri ve görüşme sorularına yanıt vermeleri istenmiştir. Üstün yetenekli bireyler tüm gelişim alanlarında ve boş zaman uğraşlarında yaşıtlarına göre farklılıklara sahiptirler. Güncel konular arasında yer alan ve bireylerin sosyal, duygusal yaşantılarını etkileyen sanal ortam konusunda üstün yetenekli çocukların görüşlerinin değerlendirilmesinin, ilişkili diğer alanlar açısından da yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Katılımcılardan önce “sanal ortam” hakkında bir resim yapmaları, daha sonra görüşme formunda yer alan sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. Yanıtlar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Alanyazınla uyumlu kategoriler oluşturularak temalar belirlenmiş ve üstün yetenekli- normal gelişim gösteren bireyler açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya 19 üstün yetenekli, 34 normal gelişim gösteren, ilkokul 3 ve 4. Sınıfa devam eden toplam 53 katılımcı dahil edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların çizimlerinde ve görüşme formlarında ortaya çıkan farklılıkların olduğu görülmüştür. Üstün yeteneklilerde tema sayısı daha fazla, tema içerikleri daha zengin ve bilimsel/teknolojik içerikli iken normal gelişim gösteren katılımcılarda günlük yaşam/sosyal ilişkiler ve ders çalışmaya ilişkin içerikler bulunmaktadır. Sonuçlar alanyazında üstün yetenekli bireylerin özellik ve ilgilerine ilişkin belirtilen farklılıklarla tutarlı görünmektedir.

Keywords
: Üstün yetenek, Sanal ortam, Teknoloji

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri