Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİNİN RESİM SANATINA ETKİLERİ: ESER ÜZERİNE İNCELEME
20. yy’ da gelişen teknoloji ile sanat da değişime uğramış, yeni malzemeler, teknikler, yeni akımlar oluşmuş ve sanat artık farklı biçimlerle karşımıza çıkmaya başlamıştır. Teknolojinin gelişmesi sanatçıların kendilerini daha özgür ifade edebilmelerini sağlamıştır. Bu özgürleşme ile; ekspresyonizm, kübizm, abstre ekspresyonizm, op art ve pop art gibi bu yüzyıla ait bazı sanat akımları oluşmuştur. Bu sanat akımları, resim sanatının dijital sanata geçişinin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Geçmiş dönemlerdeki estetik kaygılar yerini başka arayışlara bırakmıştır. Özellikle bilgisayar ortamında oluşan resimler sanat alanına yeni yorumlar kazandırmıştır. Resim yapmak insan aklının, yeteneğinin, yaratıcı gücünün somut verileridir. Bir ressam fırçasını eline alıp tuvalin karşısına geçtiğinde, duygu ve düşüncelerini tuvale aktarırken resmin bitimine kadar büyük bir haz ve heyecanla görselleştirir. Resim yapmak, görmek, hissetmek, dokunmak ve sonsuzluğa giden yola girmek, demektir. Bilgisayar da sonsuzluğa giden bir yoldur; ancak önemli olan görsel sanat oluşumunda estetik kaygının resim sanatındaki kadar etkili kullanımıdır. Gelişen çağdaş teknoloji bu anlamda resim sanatını etkilemiş ve artık tuvallere yapılan resimlerin, kullanılan boyaların yerini dijital çalışma alanları ve fırçalar almıştır. Teknoloji, sanatçıya yeni ifade biçimleri sunmuş ve bununla birlikte izleyicinin algısını değiştirmiş, fotoğraf ve grafik gibi yeni sanat dallarının oluşumuna katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada ünlü bir ressamın eseri ele alınarak teknolojinin resim sanatına etkileri ve dijital sanatla resim sanatı arasındaki farklılıklar ortaya çıkarılmıştır.

Keywords
Teknoloji, resim, sanat, dijital sanat.

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri