Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSLÂM AHLÂKI AÇISINDAN İNFAK, İSRAF VE İSTİDRAÇ KAVRAM ÖRGÜSÜ
Kur’ân ve Sünnet kaynaklı, iman ve ahlâk temelli bu çalışmada tema olarak; “infak, “israf ve “istidraç” kelimelerinin kavramsal çerçeveleri ve semantik anlam ilişkileri ele alınmakta; yaratılış gayesi Allah’a iman ve kulluk olan, tüm insanlara hidayet, huzur ve mutluluğun yollarını gösteren İslâm’ın temel kaynakları Kur’ân ve Sünnet doğrultusunda nimet ve servet sahibi insanın Allah’a karşı sorumlu olduğu infak, iman ve ahlâk ilişkisine dikkat çekilmektedir. Açlık ve yokluk hem insanlık tarihi boyunca hem de günümüz dünyasında kanayan toplumsal bir yaradır. Açlık ve sefâlet denilen bu iki büyük sosyal sıkıntının geri kalmış olan ve sömürülen ülkelerde olduğu da bir gerçektir. İnsanlık ailesinin fertleri arasında adaletsiz paylaşım ve savaşların olduğu günümüzde dünyanın bir kısmı obezite ile mücadele ederken diğer bir kısmı başta savaş çocukları ve göçmenler olmak üzere her gün binlerce insan açlıktan ölmektedir. Bu üzücü durum, insanlığın en büyük ahlâk sorunudur. O halde Allah’ın razı olduğu kul olma adına, “Ben Müslümanım” diyen her insan öncelikli olarak düşüncesini ahlâk ile temellendirmek, İslâm ahlâkına sarılmak; bu doğrultuda İslâm ahlâkının önemle üzerinde durduğu itidalli infak (dengeli harcama) ameli ile, harcamada aşırılık ve savurganlığı ifade eden israf, türfe, tebzîr ve istidraç kelimeleri ve aralarında bulunan anlam ilişkilerini ve farklarını iyice bilmek ve üzerinde durmak durumundadır.

Keywords
İman, Ahlâk, İnfak, İsraf ve İstidraç (Gâfil avlanma, Tuzağa düşürülme).

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri