Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TALİP APAYDIN’IN DEFİNE ROMANINA YANSIYAN HALK KÜLTÜRÜ
Edebiyatın merkezinde insan vardır. İnsanı ilgilendiren her şey edebiyatta kendisini gösterir. Edebi eserlerde, geçmişten geleceğe aktardığımız kültürel unsurlar önemli bir yere sahiptir. Edebi türlerin hemen hepsinde halkın değerleri kendisini gösterir. Halkın yüzyıllar boyunca oluşturduğu bu değerler, kültürü oluşturur. Kültürel unsurlar, eski dönemlerden, gerek şifahen gerekse yazılı eserlerle günümüze kadar ulaşmıştır. Halk bilimi, halkın oluşturduğu bu kültürel unsurları inceleyip bu unsurların halk yaşantısındaki yerini ve önemini tespit eder. Milli edebiyat dönemi ile başlayan millilik ve halka dönüş çalışmaları Cumhuriyetle birlikte hız kazanmış, Anadolu ve Anadolu insanı eserlerde geniş yer tutmaya başlamıştır. Anadolu’da doğup büyüyen, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görev yapan Talip Apaydın, eserlerinde halkın gelenek göreneklerini başarıyla işleyen bir yazardır. Bu noktada Talip Apaydın’ın “Define” romanındaki halk bilimi unsurlarını bu makalede inceleyeceğiz.

Keywords
Talip Apaydın, Halk bilimi, kültür

Advanced Search


Announcements

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri