Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇAY TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ(Tokat İli Merkez İlçe Örneği)
(DETERMINATION OF TEA CONSUMPTION CHOICES (Tokat Province Central District Example) )

Yazar : Ebru ONURLUBAŞ   - Bilge GÖZENER - Aslıhan AYDEMİR - Hamza GENÇOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 16
Sayfa : 112-122
422    496


Özet
Bu çalışmada; Tokat merkez ilçede ikamet eden tüketicilerin çay tüketimine ilişkin verilere yer verilmiştir. Örnek hacminin belirlenmesinde oransal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 272 kişiyle yüz yüze görüşülerek elde edilen anket verileri çalışmanın ana materyalini oluşturulmuştur. Araştırmada; tüketicilerin %45,59’unun aylık ortalama 0,5-1 kg arasında çay tükettikleri, tamamına yakının (%92,65) siyah çay tükettiği, %76,10’u çayı sıcak tükettirken, %59,19’unun çayı şekerli tüketmeyi tercih ettiği, %84,19’unun en fazla kış mevsiminde çay içtiği belirlenmiştir. araştırmaya ait ilginç sonuç ise; tüketicilerin eğitim durumları incelendiğinde lisans mezunu olanların diğerlerine oranla daha fazla olmasına karşın (%30,15), tüketicilerin %26,84’ünün çay satın alırken son kullanma tarihine bakmadığı ve %80,88’inin ‘Alo Gıda Hattı’ numarasını bilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen veriler uygun analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilerek yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Çay, Tüketim, Tokat, Ki kare

Abstract
In this study; the data on tea counsumption by consumers residing in Tokat central district are given. Proportional sampling method is used in determining sample volume. The main material of the study was obtained with questionnaire data by interviewing 272 people face-to-face. In the study, it was found out that 45.59% of the consumers consumed about 0.5-1 kg of tea per month, nearly all (92.65%) of them consumed black tea, 76.10% of them consumed hot tea, 59.19% of them consumed tea with sugar and 84.19% of them drink the most tea in during winter. The interesting result of the research was that 26,84% of consumers did not check the expiry date when purchasing tea and 80.88% did not know the number of 'Alo Food Hotline' while the rate of bachelor graduates was higher than the others (30,15%). In addition, the obtained data will be analyzed and interpreted using appropriate analysis methods.

Keywords
Tea, Consumption, Tokat, Chi-square

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri