Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEDEF BELİRLEME = NESNEL KARİYER BAŞARISI???
(GOAL SETTING= OBJECTIF CAREER SUCCESS??? )

Yazar : Cemile ÇETİN   - Habibe MAVİSU  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 20
Sayfa : 219-241
455    375


Özet
Hem kariyer hem de kariyer başarısı olgusu içerik ve süreçler boyutu ile önemli ölçüde değişmiştir ve değişmektedir. Çalışmanın amacı, bu değişimin ulaştığı noktada bireysel kariyer planlamanın aşamalarından biri olan hedef belirleme ile nesnel kariyer başarısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Hedef belirleme ve nesnel kariyer başarısı arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için merkezi İstanbul’da bulunan bir özel şirketin beyaz yakalı çalışanlarına anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 110 beyaz yaka çalışanından alınan verilerin analiz sonuçlarına göre, cinsiyet, yaş, eğitim gibi sosyo-demografik değişkenler nesnel kariyer başarısını etkilemektedir. Hedef belirleme ile nesnel başarı ölçütlerinden aylık kazanç ve terfi sayısı arasında pozitif yönlü düşük bir ilişki, pozisyon arasında ise negatif yönlü düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca hedef belirleme ile kariyer tatmini arasında pozitif yönlü ve yüksek bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kariyer, hedef belirleme, nesnel kariyer başarısı

Abstract
Facts of both career and career success have changed and been changing dramatically with the aspects of content and processes. Aim of the study is to investigate the relation between goal setting and objective career success that is one of the steps of individual career planning at which point that change has been reached. In order to be able to investigate the relation between goal setting and objective career success, a questionnaire has been applied to white collar employees of a private Corporation of which headquarter is located in Istanbul. According to the analysis results of data gotten from 110 white collar employees, socio-demographic variables such as gender, age and education influence the objective career success. It has been found that out from goal setting and objective career criteria, there is a positively nominal relation between monthly income and advance number whereas there is a negatively nominal relation between monthly income and position. Moreover, it has been determined that there is positively and supernal relation between goal setting and career satisfaction.

Keywords
Career, goal setting, objective career success

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri