Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN DELİ KURT ROMANINDA KAHRAMANIN YOLCULUĞU BAĞLAMINDA DELİ KURT’UN ERGİNLENME SÜRECİ
(DELİ KURT’S MATURING PROCESS WITHIN THE CONTEXT OF THE PROTAGONIST’S JOURNEY IN HUSEYIN NIHAL ATSIZ’S DELİ KURT NOVEL )

Yazar : Abdulhamit TOPRAK    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 22
Sayfa : 505-514
323    286


Özet
Bu makalede Hüseyin Nihal Atsız’ın önemli tarihi romanlarından biri olarak değerlendirilebilen Deli Kurt romanındaki kahramanın erginlenme süreci ele alınmıştır. Atsız Türk Edebiyatının yirminci yüz yıldaki önemli Türkçü yazar, teorisyen ve tarihçilerindendir. 1905 yılında doğan Atsız, 1975 yılında vefat etmiştir. Roman, makale, edebiyat tarihi ve Türk tarihiyle ilgili eserler yazmıştır. Eserlerinde, genel anlamda, Türkçülük duygusuyla ilgili düşüncelerini dile getirmeye ve aktarmaya çalıştığı söylenebilir. Atsız’ın erginlenme açısından incelenen romanı, tarihî bir roman olmanın yanı sıra, Türk kültür ve folkloruna ait önemli veriler barındırması ve erginlenme ile ilgili verilere yer vermesi açısından önemli bir roman olarak değerlendirilebilir. Deli Kurt romanında Atsız, roman kahramanı Deli Kurt’un erginlenme sürecini tarihî süreç içerisinde cereyan eden olaylar aracılığıyla vermeye çalışmıştır. Romanın tarihî olaylara yer vermesi, kahramanın tarihi olaylar vasıtasıyla erginlenme sürecini yaşadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Atsız, Erginlenme, Deli Kurt, Geçiş dönemi

Abstract
This paper discusses the maturing process of the protagonist in Deli Kurt novel, which can be considered as one of the important historical novels of Hüseyin Nihal Atsız. Atsız is one of the important Turkist authors, theoreticians and historians of Turkish literature in twentieth century. Atsız, who was born in 1905, passed away in 1975. He wrote novels, articles, and works about history of literature and Turkish history. In general, it can be said that he tired to express and transfer his thoughts about the feeling of Turkism. Atsız’s novel, which was analyzed in terms of maturing, can be considered as an important novel in terms of having important data about Turkish culture and folklore and data about maturing, in addition to being a historical novel. In Deli Kurt, Atsız tried to narrate the maturing process of Deli Kurt, the protagonist of the novel, through events which occurred within the historical process. Since the novel includes historical events, it can be said that the protagonist experiences the maturing process through historical events.

Keywords
Atsız, Maturing, Deli Kurt, Transition period

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri