Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BALIK PAZARI ESNAFININ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: FETHİYE ÖRNEĞİ
(PROBLEMS OF FISH MARKET’S TRADESMEN AND SOLUTION PROPOSALS: FETHIYE SAMPLE )

Yazar : Elçin NOYAN   - Erdoğan GAVCAR - GamzegülÇALIKOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 25
Sayfa : 506-520
208    190


Özet
Hem bölge halkına hem yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Fethiye Balık Pazarı Fethiye’nin turizme dayalı hizmet üreten işletmelerinin bulunduğu vazgeçilmez gastronomi destinasyonlarından biridir. Bu çalışma ile Fethiye Balık Pazarı esnafının karşılaştığı bölgesel problemlerin tespit edilmesi, esnafın bu konu ile ilgili düşüncelerinin alınması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 34 esnafın tümünden yüz yüze anket tekniği ile ön değerlendirmeler sonucu tespit edilen 23 bölgesel problemi değerlendirmeleri ve kendi görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Anketin güvenilirlik testi Cronbach’s Alpha değeri 0,813 bulunmuş ve veriler normal dağılmadığı için non-parametrik yöntemlerden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise balık pazarı esnafının önerilerine yer verilmiştir. Çalışma hem yerel esnafın sorunlarının analiz edilerek bölge koşullarının iyileştirilmesi hem de literatüre katkı açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Fethiye, Balık Pazarı, Esnafın Problemleri, Gastronomi Destinasyonu

Abstract
Fethiye Fish Market, which serves both local and foreign tourists, is one of the indispensable gastronomic destinations of Fethiye, where tourism-based service producing enterprises are located. In this study, it is aimed to determine regional problems encountered by Fethiye Fish Market tradesmen and to take and evaluate the tradesmans’ thoughts on this subject. In this study, all of the 34 tradesmen were asked toassess 23 regional problems, which were detected upon pre-interviews by face-to-face survey technique and to Express their opinions. Liability test Cronbach’s Alpha value wasfound to be 0,813 and because the data are not normally distributed non-parametric methods were utilised. In the conclusion section of the work, there commendation of the Fish Market tradesmen were included. The study is important both for improving local conditions by analyzing the problems of local tradesmen and for contributing to the literature.

Keywords
Fethiye, Fish Market, Problems of Tradesmen, Gastronomic Destination

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri