Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ ÜZERİNDEN GELENEKSEL KÜLTÜRDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI
(A CASE OF A FOLK SONG ABOUT THE GENDER PERCEPTIONS IN TRADITIONAL CULTURE )

Yazar : Alev Türkan ÖZCAN   - Sibel PAŞAOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 461-469
151    119


Özet
Toplumsal cinsiyet kavramı, iki cinsiyet arasındaki biyolojik farklılıklara dayalı olgu ve ayrıntıları belirtmek üzere kullanılmaktadır. Kültürden kültüre değişiklik gösterebilen kavram, kadın ve erkek arasındaki rol dağılımı ve algının her toplumda farklılaşabileceğini ortaya koymaktadır. Çoğunlukla toplum içerisindeki cinsiyet algısı biyolojik farklılıktan kaynaklanmaktadır. Toplumsal cinsiyet yaklaşımları açısından bir cinsiyetin diğeri üzerindeki egemenliği ya da rolü, kültürel yapıyı etkilemekte, kadın ve erkek arasında biçilen rollere anlam yüklemekte ve şekillendirmektedir. Bu çalışmada, konu ile ilgili bulunan ve derlenen “Goşnağo’nun Türküsü” üzerinden gidilerek, göç sebebi ile Kafkasya’dan Anadolu’ya göç etmiş olan Çerkes toplumunun değişen ve şekillenen sosyokültürel yaşamı ile birlikte, toplumsal cinsiyet algısı ve bu algının müzikal tezahürü üzerinde durulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda türkünün ulaşılabilen sözleri ile toplumsal cinsiyet yaklaşımlarına örnek niteliğinde bir kültürel analiz betimlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, yapılandırılmış görüşme, görsel-işitsel ulaşılabilen kayıtlar, literatür taraması ile ulaşılan yazılı dokümanlar ve kaynak kişilerin bilgilerine başvurularak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal Cinsiyet, Çerkesler, Müzik

Abstract
The concept of gender is used to describe facts and details based on biological differences between the two sexes. The concept of cultural change in culture reveals that the distribution of roles and differences between men and women can vary in every society. Often the gender perception in society is due to biological difference. In terms of gender approaches, the dominance or role of one gender on the other affects cultural construction, shapes the roles played by men and women. According to this study, " The Song of Goşnağo" focuses on the gender perceptions and musical manifestations over the Circassian society with the changing and shaped sociocultural life which has migrated to the Anatolia from the Caucasus. In the study, with the qualitative research methods, structured interviewing, audio-visual recordings, written documents reached by literature search were used.

Keywords
Social Gender, Circassians, Music

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri