Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FOLKLORİK BİR DEĞER OLAN HALK HEKİMLİĞİNİN KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİYE’DEKİ BAZI İCRA ŞEKİLLERİ
(SOME FORMS OF EXECUTİON OF FOLK MEDİCİNE, WHİCH İS A FOLKLORİC VALUE )

Yazar : Abdulhamit TOPRAK    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 24
Sayfa : 398-408
252    214


Özet
Halk hekimliği, geçmişi çok eskilere dayanan geleneksel tıp olarak adlandırılabilir. Halk hekimliği, deneyimler ve tecrübeler neticesinde öğrenilen ve icra edilebilen bir hekimliktir. Halk hekimliğinin, modern tıbbın gelişmediği dönemlerde, toplumun ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap verdiği söylenebilir. Halk hekimliği, toplumunun inançlarından, geleneğinden ve deneyimlerinden beslendiği için kültürün bir ürünü / yansıması olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla her geçen gün gelişme ve yayılma ortamı bulmuş ve kültürel bir unsur olarak günümüze kadar gelmiştir. Bitki çeşidi ve zenginliği bakımından önemli bir coğrafyada yer alan Türkiye, halk hekimliğinin, önemli bir kolu veya yardımcısı olan aktarlığın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Halk hekimliği, aktarların tecrübesinden ve bilgisinden faydalanmış ve icrasını sağlamaya çalışmıştır. Halk hekimliğinin icra şekillerinin farklılık gösterdiği söylenebilir. Bu icra şekilleri arasında; “el alma, ocaklı, okuyuculuk / rukyecilik” gibi icra şekilleri vardır. Halk hekimliği icra şekilleri kaynaklarına ayrılarak ele alınmaya çalışılmıştır. Kültürel bir yönü olan halk hekimliği, günümüzde modern tıbba alternatif hekimlik olarak görülebilir.

Anahtar Kelimeler
Halk hekimliği, aktarlık, rukye, folklor

Abstract
Folk medicine can be named as traditional medicine the history of which goes back a long way. Folk medicine is a medicine that is learned and that can be practiced as a result of experiences. It can be said that folk medicine responded to the needs of the society to a great extent when modern medicine was not developed. Since folk medicine is fed by the beliefs, traditions and experiences of the society, it can be assessed as the product/reflection of a culture. Thus, it has developed and expanded day by day and survived until today. Due to being in a geography significant for the variety and richness of plants, Turkey has caused the emergence of herbalist trade, which is an important branch or assistant of folk medicine. Folk medicine has benefited from the experience and knowledge of herbalists and tried to practice folk medicine. It can be said that there are various ways to practice folk medicine. These ways include “el alma, ocaklı, okuyuculuk / rukyecilik”. The ways to perform medicine were grouped and discussed in terms of their sources. Folk medicine, which has a cultural aspect, can be seen as an alternative medicine to modern medicine of our day.

Keywords
Folk medicine, herbalist, rukye, folklore

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri