Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADALETİN TESİSİNDE AVUKATLIK MESLEĞİNİN ROLÜ, ÖNEMİ VE AVUKATLIK MESLEĞİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE ATTORNEYS ON FULFILLMENT OF JUSTICE AND AN EVALUATION ON THE FUTURE OF THE ATTORNEY PROFESSION )

Yazar : Ceyhun SERÇEMELİ    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 389-401
152    144


Özet
Hak arama özgürlüğünün teminatı konumunda bulunan avukatlık meslek mensupları, yargının üç önemli sacayağından birinin temsilcileri olarak, vatandaşların adalete olan güveninin korunmasında büyük rol oynamaktadırlar. Yargılama sürecinde hukuki yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar kendilerine vekil tayin ettikleri avukatlar vasıtasıyla problemlerine çözüm ararken hem kendilerini güvende hissetmekte hem de adalet terazisine olan inançlarını korumaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, yargı erkinin üç önemli sacayağından biri olan avukatlık mesleğinin adaletin tesisi sürecinde rolünün, öneminin vurgulanması ve güncel meseleler ışığında avukatlık mesleğinin geleceği üzerine bir değerlendirmede bulunulmasıdır. Çalışmada öncelikle adalet kavramına farklı perspektiflerden bakılarak vatandaşların hak arama özgürlüğü ve adalete olan inançlarının korunabilmesinde avukatlık mesleğinin rolü ve önemi araştırılacak, buradan hareketle güncel meseleler ışığında mesleki açıdan yaşanan çeşitli problemlere değinilecek; sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında avukatlık mesleğinin geleceği üzerine bir değerlendirmede bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Adalet, Hukuk, Yargı, Vekil, Avukatlık Mesleği

Abstract
Attorneys who are in the position of guarantee of freedom of rights as representatives of one of the three important pillars of the judiciary plays a major role in protecting citizen's trust in justice. Citizens in need of legal assistance during the trial process feel confident and maintain their belief in the justice scales when they seek solutions to their problems through the attorneys they appoint. The aim of this study is to emphasize the role and impotance of the profession of lawyers which is one of the three important pillars of judicial power and to make an assessment on the future of the profession of law in the light of current issues. In this study, first of all, the role and importance of the profession of attorney will be investigated with looking from different perspectives to the justice than in the light of current issues, the various professional problems will be mentioned and in the light of social, economic and technological developments, an evaluation will be made on the future of the lawyer profession.

Keywords
Justice, Law, Judiciary, Attorney, Lawyer Profession

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri