Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (AMASYA İLİ ÖRNEĞİ)
(OPINIONS OF PRE-SCHOOL TEACHERS ON INCLUSION EDUCATION (SAMPLE OF AMASYA PROVINCE) )

Yazar : Muhammet YILMAZ   - Murat KURT  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 31
Sayfa : 633-642
265    151


Özet
Ülkemizde zorunlu olarak 12 yıl eğitim uygulanmaktadır. Zorunlu eğitim süreçlerinde yer alan bireylerin tamamı uygulanan programları öğrenebilecek kapasitede değildir. Üstün yetenekli veya zihinsel gelişiminde yetersizlik bulunan öğrenciler için farklı uygulamalar yer almaktadır. Kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi, destek eğitim odası, özel alt sınıflar ve özel eğitim okul ve kurumları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Kaynaştırma eğitimi, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğun normal gelişim sürdüren akranları ile bir arada eğitim görme imkânı sağlar. Öğrenciye gelişim özelliklerine göre bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulanır. Çalışma grubunu, Amasya il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulları ve temel eğitim kurumları bünyesindeki anasınıflarında çalışan ve sınıfında kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrencisi bulunan ya da önceki yıllarda bu öğrencileri okutmuş olan 8 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler ve çıkarımlara göre okul öncesinde kaynaştırma eğitimi ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kaynaştırma eğitimi, özel eğitim, okul öncesi eğitim

Abstract
In our country, education is compulsory for 12 years. All the individuals involved in compulsory education processes are not capable of learning the programs applied. There are different applications for gifted or mentally impaired students. Inclusion/integration education, support education room, private sub-classrooms, private education schools and institutions can be exemplified. Inclusion education provides the opportunity to study together with the normal developmental peers of the child in need of special education. The working group is composed of 8 preschool teachers who work for independent kindergartens affiliated to Ministry of National Education in the city center of Amasya and kindergartens within basic educational institutions or who studied these students in previous years. A semi-structured interview form was used as a data gathering tool.According to the data obtained from the study and the results, suggestions related to inclusion education in pre-school were developed.

Keywords
inclusion education, special education, pre-school education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri