Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
(THE DETERMINATION OF PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS’ VIEWS ON GENETICALLY MODIFIED )

Yazar : Mustafa UZOĞLU   - Eyüphan BAHADIR  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 78-96
187    190


Özet
Hızla gelişen ve değişen dünyada insan yaşamının her noktasını etkileyebilecek teknolojik gelişmeleri anlama, yorumlamak, sosyal çevreyi ve dünyayı tanımak, bireylerin çevresindeki zenginliklerin farkına varması fen eğitimi açısından son derece önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılında yaptığı değişiklikle birlikte fen eğitiminin amaçları arasına sosyobilimsel konular ile ilgili muhakemeler yapma ve sağlıklı kararlar vermeyi de eklemiştir. Fen eğitiminin amaçlarından biri de sosyobilimsel konularda bireylere farkındalık kazandırmaktır. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemini Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören toplam 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 11 açık uçlu, 3 kapalı uçlu olmak üzere toplam 14 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş, kız ve erkek öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara uygun olarak tema ve kodlar oluşturularak tablolar oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının birçoğunun genetiği değiştirilmiş organizmalar alanında yapılan çalışmalar hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının büyük bir kısmı genetiği değiştirilmiş organizmalar alanında yapılan çalışmaların ekonomik kar amacı ile yapıldığını ve bununla beraber birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Öğretmen Adayları, Görüş

Abstract
To understand, to interpret technological developments which can affect every aspect of human life in a rapidly developing and changing world, to get acquainted of social environment and of the world and to get aware of the wealth around are of great importance in terms of science-education. Based a change made by the Ministry of Education in 2013, such an item as the ability to interpret and make healthy decisions on sociosceintific matters is henceforth regarded as one of the aims of science-education. The aim of science education is to help individuals be aware of socioscientific matters. This study aims to determine prospective classroom teachers’ views on genetically modified organisms. The sample of the study is made up of totally 150 1st, 2nd, 3rd and 4th grade prospective teachers at Classroom Teaching Department, Faculty of Education, Giresun University. As a tool of data collection, a questionnaire form including totally 14 questions, 11 of which are open ended, 3 closed-ended was used. The data obtained were analyzed through content analysis method. In parallel with the replies from male and female prospective teachers tables were created with themes and codes. The results obtained showed that most of prospective teachers were not knowledgeable enough of genetically modified organisms. Moreover, a large number of prospective teachers are of the opinion that the studies on genetically modified organisms serve economic purposes, resulting in a number of health issues.

Keywords
Genetically Modified Organisms, Prospective Teachers, Views

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri