Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA STİLLERİ VE ALGILANAN ANNE BABA TUTUMLARI
(ATTACHMENT STYLES IN 6TH GRADE STUDENTS AND PERCEIVED PARENTAL ATTITUDES )

Yazar : Feyza Alya TURAN   - Nurgül YAVUZER  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 30
Sayfa : 530-564
22    14


Özet
Bu çalışmanın temel amacı bebeklik dönemindeki anne baba ya da bize bakım veren kişiler ile olan ilk ilişkilerimiz sonucu oluşturduğumuz bağlanma ve ilişkilerimizin niteliğine göre geliştirdiğimiz bağlanma stillerinin önemine dikkat çekerek genel olarak ergenlik döneminin başlangıcı sayılabilecek dönemdeki 6. sınıf öğrencilerinin bağlanma stillerinin algılanan anne baba tutumları ve bazı demografik özellikleri ile ilişkisin incelenmesidir. Araştırma İstanbul ili, Esenler ilçesindeki 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında evreni temsil eden Atışalanı Ortaokulu, Örfi Çetinkaya Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu’ndaki 133 erkek ve 164 kadın olmak üzere toplam 297 ortaokul 6.sınıf öğrencisinden elde edilen bulgular ile yürütülmüştür. Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde tamamlayıcı istatistiksel yöntemler olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılıp; t testi, anova, scheffe testi, pearson korelasyon ve regresyon analizi uygulanarak bulgular elde edilmiştir. Algılanan anne baba tutumlarının güvenli ve kayıtsız bağlanmayı etkilemediği sonucu çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin algılarına göre anne baba tutumları puan ortalamasıyla bağlanma stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Algılanan anne baba tutumları ile bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkiler ve bağlanma stilleri ile bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Algılanan anne baba tutumu, bağlanma stilleri, ergenlik.

Abstract
The main purpose of the study is to investigate the relationship between the perceived parental attitudes, some demographic characteristics and the attachment styles of the 6th grade students at the beginning of the adolescence period in general by drawing attention to the importance of the attachment styles we have developed according to the nature of our attachment and relationships as the result of our initial relationships with parents or caregivers during infancy. The population of the study consisted of a total of 297 students, 133 boys and 164 girls who were studying in the 6th grades of the Atışalanı Middle School, the Örfi Çetinkaya Middle School and the Yunus Emre Middle School in Esenler, Istanbul. These schools in participated in this study represents the universe of the study. For the analyze of the data, ‘Parental Attitudes Scale’ to interpret parental attitudes, ‘Personal Information Form’ developed by researcher to gather personal information of the participants and ‘Relationship Scales Questionnaire – RSQ’ used as data collection tool. In data analysis, numbers, percentages, average were used as complementary statistical methods and findings were obtained by applying t test, anova, scheffe test, pearson correlation and regression analysis. The conclusion is that the perceived parental attitudes do not affect secure and informal bonding. According to the perceptions of the students participating in the study, there was no statistically significant difference between the average scores of the parents' attitudes and attachment styles. The relationships between perceived parental attitudes and some demographic variables, as well as relationships between some demographic variables and attachment styles was investigated.

Keywords
Perceived parental attitudes, attachment styles, adolescence.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MAKALE KABULÜ

  Ocak ayında yayımlanacak 32. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri