Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA NİKSAR’IN ARZ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(RESEARCH OF NIKSAR’S SUPPLY POTENTIAL BASED ON SUSTAINABLE TOURISM ACTIVITIES: A QUALITATIVE RESEARCH )

Yazar : Hüseyin AKSOY   - Yılmaz AĞCA  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 31
Sayfa : 410-416
164    100


Özet
Turizm gelirleri, ülke ekonomisinde her geçen gün önemli hale gelmektedir. Öte yandan, turizm bölgeleri bu önemli gelirden yüksek pay alabilmek için rekabet etmektedir. Turizm faaliyetleri aynı zamanda bölgedeki diğer ekonomik faaliyetleri de yakından ilgilendirmektedir. Dolaylı bir işbirliği söz konusudur. Doğal kaynakların daha dikkatli kullanımı, dünya da olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilirlik açısından önem kazanmıştır. Sürdürülebilir turizm açısından bakıldığında, turizm bölgesindeki kaynakların gelecekte de var olması, bölgenin uzun vadede çekiciliğini koruması açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir bir turizm için, o bölgedeki yönetici ve planlayıcıların, turizmin sadece sayısal değerine değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğini de dikkate almalarını gerektirmektedir. Bu nedenle geleceğe dönük gerçekçi planlama yapılmalıdır. Bu çalışmada, Niksar’ın turizm potansiyeli, sürdürülebilirlik kapsamında, turizm faaliyetlerine olan eğilimler, turizm amaçlı kullanılan alanlar ve hizmetler dikkate alınarak, yerel yönetimler, esnaf ve yerel halkla ile yüz yüze görüşülerek nitel şekilde araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Turizm, Bölgesel Kalkınma, Turizm Ekonomisi

Abstract
Tourism revenues are becoming increasingly important in the country's economy. On the other hand, tourism regions compete to get a high share of this important income. Tourism activities are also closely related to other economic activities in the region. There is an indirect cooperation. The more careful use of natural resources has gained importance in terms of sustainability in our country as well as in the world. In terms of sustainable tourism, the presence of resources in the tourism region in the future is important in terms of maintaining the long-term appeal of the region. Therefore, for sustainable tourism, managers and planners in that region need not only take into account the numerical value of tourism but also their sustainability. For this reason, future-oriented realistic planning should be made. In this study, the tourism potential of Niksar, tendencies towards tourism activities within the scope of sustainability, and the areas and services used for tourism purposes were investigated in a qualitative way by face-to-face interviews with local authorities, tradesmen and local people.

Keywords
Sustainable Tourism, Regional Development, Tourism Economics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri